Retningslinjer og samtykker

Retningslinjer

Oocytdonation i Offentlige Klinikker (Oktober 2015) – Se her

Transferering (ESET – DET) (Januar 2015) – Se her

DFS tolkning af juridiske rammer i forbindelse med oocytdonation (2007) – Se her

Specialistuddannelse Reproduktionsmedicin – Se udkast – Se skabelon

Samtykker

Forslag til samtykkeerklæring:

Distribution patientsamtykke – Se her

Distribution samarbejdsaftale – Se her

Kendt sæddonation – Se her

OD Anonym – Se her

OD Anonym krydsdonation – Se her

OD Åben – Se her

OD Kendt – Se her

OD Udvidet profil ikke anonym – Se her

OR Anonym – Se her

OR Anonym krydsdonation – Se her

OR Åben – Se her

OR Kendt – Se her

OR Udvidet profil ikke anonym – Se her

Spørgeskema oocytdonorer version 2014 – Se her