KLINISKE GUIDELINES I BRUG

Adjuvant behandling med glukocortikoid og acetylsalicylsyre ved IVF/ICSI MedioMAR2017 – Se her

Andrologi 2023 – Se her

BMI – Overvægt, fekunditet og fertilitetsbehandling 2023 – Se her

Endometriose og fertilitetsbehandling-  kan hentes her   og kommentarer her

Endometriose og infertilitet 4MAR2021 – Se her

FET marts 2019 – Se her

Fertilitetsbevaring ved malign sygdom 22FEB2021 – Se her

HIV, Hepatitis B og C positive – Se her

IUI-D 29MAR2016 – Se her

IUI-H 29MAR2016 – Se her

IVF/ICSI Laboratoriedelen MedioMAR2017 – Se her

Kontrolleret ovariel stimulation hos IVF/ICSI-patienter MedioMAR2017 – Se her

Letrozol i fertilitetsbehandling 2023 – Se her  Appendix – Se her

Livsstilsfaktorer, fekunditet og spontan abort 15APRIL2021 – Se her

Evidenstabeller for kaffe, tobak, alkohol – Se her

OHSS 13MAR2016  – Se her

Oocytdonation MAR2019 – Se her

Ovulationsinduktion 19MAR2015 – Se her

Psykosociale aspekter af infertilitet 05OKT2013 – Se her

Sæddonation 19MAR2015 – Se her

Udredning af kendt sæddonor 150822 – Se her spørgeskema, samtykker se her

Udredning af kvinden forud for fertilitetsbehandling – Se her

Uterine årsager til infertilitet – Se her

Vurdering af tromboserisiko og profylakse i relation til fertilitetsbehandling – Se her