Vejledninger

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i
forbindelse med assisteret reproduktion – link

Vejledning om kvalitet og sikkerhed ved donation og testning af væv og celler – link