Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion – link

Bekendtgørelse om humane væv og celler – link