NYHEDER FRA GUIDELINE STYREGRUPPEN

Kære alle DFS medlemmer.

Guidelines til gennemgang ligger på den lukkede hjemmeside under ”Guidelines i høring” inkl. indkomne kommentarer og svar fra grupperne.

Program for guidelinemøde findes her Program fysisk guidelinemøde 2022

Guideline-grupper og tovholdere for emnerne som er i gang er:

  1. Udredning af kendt sæddonor guideline. Tovholder: Katrine Haahr, email: kh@junoivf.dk
  1. HIV-Hep guideline, DFS version. Tovholder: Birgitte Oxlund, email: birgitte.sophie.oxlund-mariegaard@regionh.dk
  1. Blanketter/samtykker. Tovholder: Anne Zedeler, email: Anne.Zedeler@regionh.dk

På vegne af guideline-styregruppen

Nina la Cour Freiesleben