Nyheder fra guideline styregruppen

Kære DFS medlemmer.

Frem til d. 1-6-2024 kan I melde jer til kommende sæsons guidelinegrupper. I tilmelder jer en gruppe ved som DFS medlem, at sende en mail direkte til tovholderen for gruppen.

Guidelineemner for sæson 2024-2025 er:

”Uterine årsager til infertilitet”, opdatering. Tovholder Bugge Nøhr, email bugge.noehr@regionh.dk

”Nedfrysning af sæd og testisvæv i forbindelse med malign eller anden sygdom”. Tovholder: Jens Fedder OUH, email jens.fedder@rsyd.dk

”Motion og fertilitet”. Tovholder: Ulrik Kesmodel, email u.kesmodel@rn.dk

På vegne af guideline-styregruppen

Nina la Cour Freiesleben