Personsdatapolitik

Personsdatapolitik Dansk Fertilitetsselskab.


Hvilke data har og indsamler Dansk Fertilitetsselskab om dig?
Besøger du vores hjemmeside, indsamler vi dato for din allerførste og seneste login. Vi opbevarer dit navn, emailadresse, stilling og ansættelsessted på hjemmesiden. Kassereren og sekretæren har derudover information vedrørende betalt kontingent for de år medlemmet har været medlem af Dansk Fertilitetsselskab.

Samtykke
Ved at oprette dig som bruger på fertilitetsselskab.dk samtykker du i at vi har ovenstående information om dig.

Hvordan bruger vi dine data?
Vi bruger data om dig til at sende dig information om selskabets aktiviteter. Og sikre os at din kontingent er betalt.

Efter persondataforordningens artikel 6 må vi behandle dine data, hvis:
a) du har samtykket hertil
b) det sker for at opfylde en aftale med dig, eller
c) vi har en legitim interesse i at forbedre og administrere vores tjenester og ditsamtykke mv., og denne interesse overstiger eventuelle ulemper for dig.

Tilbagekalder du et samtykke, fortsætter vores behandling af dine data alene, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig eller kan baseres på en interesseafvejning.


Hvem får adgang til dine data?
Leverandører, der arbejder for os, kan få adgang til dine data, men må kun bruge
dem til at løse de opgaver, vi beder dem om, og inden for de formål, vi har nævnt
ovenfor. Det kan fx være virksomheder, der hjælper os med IT.

Hvor længe opbevarer vi data?
Vi opbevarer dine data, så længe du er medlem og bruger vores tjenester, og opbevaring er nødvendig for at opfylde de formål, vi har nævnt, eller andre legitime formål og forpligtelser som fx at kunne dokumentere vores behandling. Tilbagekalder du dit samtykke, sletter vi dine data, medmindre vores behandling kan fortsætte på et andet behandlingsgrundlag. Normalt sletter vi dine data senest ½ – 1 år efter, at formål er ophørt.


Dine rettigheder
Du kan få indsigt i de data, vi behandler om dig og kræve at få data berigtiget eller slettet, eller at vores brug heraf begrænses. Gør du med rette indsigelse mod vores behandling, må vi ikke længere behandle dine data. I nogle tilfælde kan du få data, du har givet os, udleveret eller sendt til en tredjepart. Har du givet os dit samtykke til at få email beskeder mv., kan du til enhver tid tilbagekalde dette ved at melde dig ud af Dansk Fertilitetsselskab ved at skrive til kasseren.

Kontakt og klager
Danks Fertilitetsselskab, CVR-nr. 31651883
Vi er ansvarlige for behandlingen af dine data og du er altid velkommen til at
kontakte webmasteren eller kasseren via email som kan findes på vores hjemmeside
www.fertilitetsselskab.dk

Du kan klage over vores databehandling til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300
København K, dt@datatilsynet.dk.

Ændringer
Vores persondatapolitik kan ændres men altid ses på vores hjemmeside. Hvis vi
ændrer vores persondatapolitik, og det har betydning for behandlingen af data om
dig, vil vi orientere dig herom.