Medlemsskab

Betingelser og betaling for medlemskab 

Dansk Fertilitetsselskabs Vedtægter §3. Medlemskab af foreningen kan søges af enhver som i Danmark på klinisk og/eller på forskningsniveau beskæftiger sig med infertilitet og infertilitetsbehandling. Medlemsskaren vil således både have akademisk og ikke akademisk baggrund.

NYE MEDLEMMER
For at blive indmeldt som nyt medlem skal man trykke på knappen “Opret profil” i bunden af siden. Efter oprettelsen af en brugerprofil med selvvalgt password modtager man en mail vedr. betaling af kontingent. Efter betaling bliver medlemskabet aktiveret.

Medlemmer har ved at oprette en brugerprofil til hjemmesiden accepteret selskabets privatlivspolitik som kan findes nederst på forsiden.

BETALING AF KONTIGENT
Kontingentet er 350.- kr., som bedes indbetalt senest 1. august hvert år. Efter 1. august pålægges et gebyr på 100 kr.

Enkeltpersoner kan betale med:

Mobilepay til 94199

bankoverførsel tilforeningens konto: reg.no:0914 konto no: 16541702

Husk at angive navn og klinik

Klinikker: Kun efter aftale med kasserer hvem betalingen er for. Overførsel til bank konto eller med EAN

Deltagelse i Selskabets årsmøder til medlemspris samt deltagelse i interessegruppemøder og kurser forudsætter indbetalt kontingent. Vedr Årsmødet er det senest 31/12 året før årsmødet afholdes.
Kontingentet er årligt, og følger fra 2021 kalenderåret, da kontingent 2021,2022 og 2023 blev fastsat til 350DKK/år på generalforsamling  i okt 2020.

CVR-nr: 31651883

UDMELDELSE
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Som udmeldt betragtes den, der trods opfordring ikke har betalt kontingent. Hvert år vil medlemmer som ikke har betalt for det forgående år, blive meldt ud og deres bruger konti blive lukket den 1. januar.

Dvs. i januar 2019 bliver konti som ikke har betalt 2018 kontingent lukket.