Indlæser Begivenheder

Surrogatmoderskab i Danmark

D. 21. april 2022 kl. 13-16 afholder min forskningsgruppe og jeg et symposium på Rigshospitalet i Auditorium 2: ”Surrogatmoderskab i Danmark”.

Surrogatmoderskab er ofte genstand for stor debat. På trods af dette har den danske lovgivning på området ikke ændret sig siden 1980’erne. IVF-behandling og nye familieformer er tilkommet over årerne og danner grobund for en ny diskussion af lovgivningen. Med dette symposium ønsker vi at sætte fokus på nuancerne i diskussionen om surrogatmoderskab og vidensudveksle forskningsresultater, etiske overvejelser og lovmæssige udfordringer omhandlende surrogatmoderskab i Danmark.
Alle er velkomne. Tilmelding til mts@clin.au.dk senest d 11/4 2022.

Program:
13.00 – 13.05 Velkomst v. Birgitte Bruun Nielsen, obstetriker, Rigshospitalet
13.05 – 13.25 Malene Tanderup Sørensen, PhD studerende, Skive Fertilitetsklinik Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet. Surrogatmoderskab i Danmark – et overordnet indblik.
13.25-14.00 Thomas Ploug, Prof., Forskningscenter for etik i praksis, tidl. Medlem af Det Etiske Råd. Etiske perspektiver af surrogatmoderskab
14.00-14.25 Kaffe
14.25-15.00 Frank Høgholm Pedersen, Center for avancerede studier i biomedicinsk innovationslovgivning, Det Juridiske Fakultet, KU. Familieretslige perspektiver af surrogati – hvorfor har vi de regler som vi har, reglernes effekter og fremtidige udvikling
15.00-15.35 Thomas Søbirk Petersen, Prof., Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, tidl. medlem af Det etiske Råd. Kritisk diskussion af Paragraf 13 i Lov om Assisteret reproduktion mm.
15.35-16.00 Opsamlende diskussion v. Charlotte Kroløkke, Prof., Institut for kulturvidenskab, SDU Alle er velkomne.

Arrangører
Birgitte Bruun Nielsen Overlæge, Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, Rigshospitalet
Malene Tanderup Sørensen Phd-studerende, læge, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Skive Fertilitetsklinik

Medarrangører
Peter Humaidan, Prof., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Skive Fertilitetsklinik
Charlotte Kroløkke, Prof, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet
Lone Schmidt, Prof. MSO, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Anja Pinborg, Prof. og lægelig leder, Fertilitetsafdelingen, Rigshospitalet.

Venlig hilsen

Malene Tanderup Sørensen
Læge, PhD-studerende ved Institut for Klinisk Medicin, Skive Fertilitetsklinik
Aarhus Universitet

+45 60137330
mts@clin.au.dk