Forlængelser

Kære alle,

Jeg er glad for at kunne fortælle, at Danske Regioner har responderet positivt på selskabets henvendelse om forlængelse af behandling i det offentlige for kvinder, der fyldte 41 år i nedlukningsperioden:

Danske Regioner – Regioner forlænger tilbud om fertilitetsbehandling for kvinder over 41 år

Der arbejdes fortsat på en forlængelse af 5 års reglen for nedfrosne embryoner udover 1. juli 2020 samt ændring af karantæneregler for ægdonation.
Til orientering er der fremsat et borgerforslag om forlængelse af nedfrysningperioden af oocytter og embryoner:

Forlængelse af nedfrysning af befrugtede og ubefrugtede æg

På bestyrelsens vegne,
Kathrine