Genåbning for fertilitetsbehandling efter nedlukning

Kære DFS-medlem,

Bestyrelsen er glade for at kunne meddele, at Danmark bliver det første land, der genåbner for fertilitetsbehandling efter nedlukning iht. anbefaling fra ESHRE og ASRM. Fertilitetsbehandling blev lukket ned af de danske klinikker på eget initiativ, før myndighederne fandt det nødvendigt med et forbud. Dette forbud var højst sandsynligt blevet en realitet grundet nedlægning af alle elektive procedurer og ikke-kritiske funktioner. De danske klinikker har fået ros for deres samfundssind og rettidig omhu i denne henseende.

Efter en tæt dialog med STPS har vi i dag modtaget udmeldingen om genåbning af alle former for fertilitetsbehandling. STPS og SST har fulgt anbefalingerne fra DFS, der blev fremsendt d. 3. april. Bestyrelsen ønsker endnu engang at takke arbejdsgruppen for indsatsen ifm. udformningen af brevet.

Grundet nedlukningen har bestyrelsen i samarbejde med STPS fået gennemført en dispensation indtil 1. juli for;

• Kvinder, der er fyldt 46 år i nedlukningsperioden
• Kvinder/par med embryoner, der er udløbet i nedlukningsperioden

Ift. kvinder, der er fyldt 41 år i nedlukningsperioden, skal der gives dispensation fra Danske Regioner.

I den kommende periode kan vi udelukkende behandle danske patienter. Vi forventer, at det i forbindelse med åbning af grænserne bliver tilladt at behandle udenlandske patienter igen (evt. efter 10. maj). Vi holder jer opdateret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DFS