COVID-19: Udmeldinger fra ESHRE og ASRM vedr. fertilitetsbehandling

Kære DFS medlem,

Det har været nogle hektiske dage for fertilitetbranchen verden over grundet COVID-19.
I weekenden kom både ESHRE og ASRM med to udmeldinger vedr. fertilitetsbehandling, hvor der ikke var konsensus.
I går kom der en ny udmelding fra ASRM, der er i overensstemmelse med ESHREs:

https://www.asrm.org/news-and-publications/patient-management-and-clinical-recommendations-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic/

https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb

  • At køre færdigt med ongoing stimulationer
  • Totalfrys og ingen transfereringer
  • Ingen nye opstarter af IVF, FER eller IUI cykli

Bekymringen går primært på at begrænse smitte med COVID-19 og ikke så meget på risiko for graviditeten.

RCOG udsendte i sidste uge en anbefaling til fagprofessionelle og gravide:
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/

Bestyrelsen i DFS er i dialog med STPS og Sundhedsstyrelsen vedr. en fælles udmelding for fertilitetsområdet. Denne afventer vi.

Det vil derfor være op til den enkelte klinik at vurdere, hvordan man forholder sig til udmeldingerne fra hhv. ESHRE og ASRM.

Grundet nedlukning af de offentlige klinikker og evt. private klinikker forsøger vi at finde en løsning (dispensation evt 3-6 måneder) for flg. patienter;

  1. kvinder i offentlig regi, der fylder 41 år under nedlukningsperioden
  2. kvinder i privat regi, der fylder 46 år under nedlukningsperioden
  3. kvinder/par med embryoner/blastocyster på frys, der udløber i nedlukningsperioden

Bestyrelsen holder sig løbende orienteret og informerer medlemmerne ved nye tiltag fra myndighederne.

Mvh

Bestyrelsen i DFS