Velkommen til Dansk Fertilitetsselskab

Det årlige årsmøde i Dansk Fertilitetsselskab bød på formandsskifte og ny lægelig repræsentant i bestyrelsen. Nu forhenv. formand Elisabeth Carlsen og lægerepræsentant John Kirk takkede af efter fire gode og effektive år i bestyrelsen. Selskabets nye formand er overlæge Kathrine Birch Petersen, der til dagligt er leder af Fertilitetsklinikken på Sjællands Universitetshospital i Køge. Den nye lægerepræsentant er overlæge Mads Riiskjær, der er klinikchef og medejer af Maigaard Fertilitetsklinik i Århus. Bestyrelsen konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde d. 26. marts. Bestyrelsen består herudover af biolog Fieneke Lemmen (næstformand), John Berchtold (Bio-analytiker repr.), Line Buur Dessing (Sygepl. repr) og Merete Weber (Sekretær repr.). Vi glæder os til et spændende samarbejde de næste to år.

Den resterende del af 2019 byder på mange spændende arrangementer inden for reproduktiv medicin og du kan få overblikket i selskabets kalender. Herudover har Dansk Fertilitetsselskab lanceret en åben Facebookside, der skal anvendes til debat, arrangementer, projekter – og nyheder indenfor det reproduktive områder, der aldrig står stille.

Bestyrelsen DFS