Velkommen til Dansk Fertilitetsselskabs nye hjemmeside

DFS har fået en tiltrængt ny hjemmeside, som vi håber vil fungere mere dynamisk end den tidligere. Der er blandt andet introduceret en kalenderfunktion, så alle så tidligt som muligt kan orienteres om kommende begivenheder og der er foretaget en opdatering af hjemmesidens indhold.

Samtidig er hjemmesiden gjort mere sikker både af hensyn til os selv men også på grund af de skærpede krav til persondataforordningsloven.

Alle er velkomne til at komme med gode forslag til yderligere forbedringer.

Det kommende årsmøde på Hotel Legoland er under forberedelse, og vi håber at mange har lyst til og mulighed for at deltage. Vi vil også gerne opfordre til at gå aktivt ind i guidelinearbejdet og kommentere de igangværende guidelines, som er i høring samt deltage i guidelinemødet lige før årsmødet.

Elisabeth Carlsen, 11. jan 2019