TIDLIGERE NYHEDER

 • Tilmelding til DFS guidelinemøde og årsmøde 11-12 marts 2023
  Tilmelding og information via følgende link:

  https://www.conferencemanager.dk/dfs2023/conference

  Program årsmøde 2023

  Program guidelinemøde

  ...
  LÆS MERE
 • Tusind tak for et veloverstået årsmøde

  Antal deltagere slog alle rekorder med 370 tilmeldte, og det var så dejligt at mødes fysisk igen.

  Vi glæder os allerede til 2023 hvor det bliver i Billund.

  DFS bestyrelse og Herlev Fertilitetsklinik....
  LÆS MERE
 • Ny politisk aftale ophæver 5-års grænse for nedfrysning af æg
  Godt nyt for vores patienter:

  Pressemeddelse fra Sundhedsministeriet den 18. oktober: Alle Folketingets partier er blevet enige om at ophæve den nuværende grænse på fem år for nedfrysning af æg i forbindelse med fertilitetsbehandling og sygdom. Det betyder, at kvinders æg fremover vil kunne opbevares nedfrosset indtil kvinden fylder 46 år, hvis de er taget ud i forbindelse med fertilitetsbehandling eller sygdom.

  Læs mere her...
  LÆS MERE
 • Forlængelser
  Kære alle,

  Jeg er glad for at kunne fortælle, at Danske Regioner har responderet positivt på selskabets henvendelse om forlængelse af behandling i det offentlige for kvinder, der fyldte 41 år i nedlukningsperioden:

  Danske Regioner - Regioner forlænger tilbud om fertilitetsbehandling for kvinder over 41 år


  Der arbejdes fortsat på en forlængelse af 5 års reglen for nedfrosne embryoner udover 1. juli 2020 samt ændring af karantæneregler for ægdonation.

  Til orientering er der fremsat et borgerforslag om forlængelse af nedfrysningperioden af oocytter og embryoner:

  Forlængelse af nedfrysning af befrugtede og ubefrugtede æg

  På bestyrelsens vegne,
  Kathrine

  ...
  LÆS MERE
 • Genåbning for fertilitetsbehandling efter nedlukning
  Kære DFS-medlem,

  Bestyrelsen er glade for at kunne meddele, at Danmark bliver det første land, der genåbner for fertilitetsbehandling efter nedlukning iht. anbefaling fra ESHRE og ASRM. Fertilitetsbehandling blev lukket ned af de danske klinikker på eget initiativ, før myndighederne fandt det nødvendigt med et forbud. Dette forbud var højst sandsynligt blevet en realitet grundet nedlægning af alle elektive procedurer og ikke-kritiske funktioner. De danske klinikker har fået ros for deres samfundssind og rettidig omhu i denne henseende.

  Efter en tæt dialog med STPS har vi i dag modtaget udmeldingen om genåbning af alle former for fertilitetsbehandling. STPS og SST har fulgt anbefalingerne fra DFS, der blev fremsendt d. 3. april. Bestyrelsen ønsker endnu engang at takke arbejdsgruppen for indsatsen ifm. udformningen af brevet.

  Grundet nedlukningen har bestyrelsen i samarbejde med STPS fået gennemført en dispensation indtil 1. juli for;...
  LÆS MERE
 • COVID-19: Udmeldinger fra ESHRE og ASRM vedr. fertilitetsbehandling
  Kære DFS medlem,

  Det har været nogle hektiske dage for fertilitetbranchen verden over grundet COVID-19.
  I weekenden kom både ESHRE og ASRM med to udmeldinger vedr. fertilitetsbehandling, hvor der ikke var konsensus.
  I går kom der en ny udmelding fra ASRM, der er i overensstemmelse med ESHREs:

  https://www.asrm.org/news-and-publications/patient-management-and-clinical-recommendations-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic/

  https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb

  • At køre færdigt med ongoing stimulationer
  • Totalfrys og ingen transfereringer
  • Ingen nye opstarter af IVF, FER eller IUI cykli

  Bekymringen går primært på at begrænse smitte med COVID-19 og ikke så meget på risiko for graviditeten....
  LÆS MERE
 • Oplever du at dine kollegaer modtager nyhedsbreve fra DFS, men at du ikke gør, selvom du ER tilmeldt?
  Så kan du prøve følgende:

  Hvis du bruger Gmail: tjek den fane som hedder ”Promoveringer”. Fanen finder du lige ved siden af fanen ”Primære” som står over den seneste mail i indbakken. Hvis den ikke findes her, så tjek ”Spam” mappen.

  Hvis du bruger Hotmail, Live Mail, MSN  eller Outlook: Her bør man tjekke mappen ”Junk email”.

  Hvis du bruger Yahoo mail: Her bør du også tjekke ”Spam”.

  Mere generelt kan man vælge at ”whitelist” eller ”safe list” emailadressen som afsender nyhedsbrevet – nemlig kassererdfs@hotmail.com. Hvis du bruger gmail, outlook eller yahoo er der her en guide til det (på engelsk): http://onlinegroups.net/blog/2014/02/25/how-to-whitelist-an-email-address/

  Bruger du en anden mailudbyder bør du tjekke det respektive spam-filter her og/eller kontakte udbyderens support.

  Vi håber at dette kan være behjælpeligt så alle medlemmer får mulighed for at modtage vores nyhedsbrev!...
  LÆS MERE
 • Velkommen til Dansk Fertilitetsselskab
  Det årlige årsmøde i Dansk Fertilitetsselskab bød på formandsskifte og ny lægelig repræsentant i bestyrelsen. Nu forhenv. formand Elisabeth Carlsen og lægerepræsentant John Kirk takkede af efter fire gode og effektive år i bestyrelsen. Selskabets nye formand er overlæge Kathrine Birch Petersen, der til dagligt er leder af Fertilitetsklinikken på Sjællands Universitetshospital i Køge. Den nye lægerepræsentant er overlæge Mads Riiskjær, der er klinikchef og medejer af Maigaard Fertilitetsklinik i Århus. Bestyrelsen konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde d. 26. marts. Bestyrelsen består herudover af biolog Fieneke Lemmen (næstformand), John Berchtold (Bio-analytiker repr.), Line Buur Dessing (Sygepl. repr) og Merete Weber (Sekretær repr.). Vi glæder os til et spændende samarbejde de næste to år.

  Den resterende del af 2019 byder på mange spændende arrangementer inden for reproduktiv medicin og du kan få overblikket i selskabets kalender. Herudover har Dansk Fertilitetsselskab lanceret en åben Facebookside, der skal anvendes til debat, arrangementer, projekter - og nyheder indenfor det reproduktive områder, der aldrig står stille.

  Bestyrelsen DFS (Se den nye bestyrelse her)...
  LÆS MERE
 • Velkommen til Dansk Fertilitetsselskabs nye hjemmeside
  DFS har fået en tiltrængt ny hjemmeside, som vi håber vil fungere mere dynamisk end den tidligere. Der er blandt andet introduceret en kalenderfunktion, så alle så tidligt som muligt kan orienteres om kommende begivenheder og der er foretaget en opdatering af hjemmesidens indhold.

  Samtidig er hjemmesiden gjort mere sikker både af hensyn til os selv men også på grund af de skærpede krav til persondataforordningsloven.

  Alle er velkomne til at komme med gode forslag til yderligere forbedringer.

  Det kommende årsmøde på Hotel Legoland er under forberedelse, og vi håber at mange har lyst til og mulighed for at deltage. Vi vil også gerne opfordre til at gå aktivt ind i guidelinearbejdet og kommentere de igangværende guidelines, når de kommer i høring samt deltage i guidelinemødet lige før årsmødet.

  Elisabeth Carlsen, 11. jan 2019...
  LÆS MERE
”Så vi har arbejdet i de sidste flere år med at finde ud af, hvordan vi ville gøre dette. “Ideen er at finde ud af en måde at gøre dette på med et minimum af penge here og gøre det på de laveste etiske niveauer.