TIDLIGERE NYHEDER

 • Velkommen til Dansk Fertilitetsselskab
  Det årlige årsmøde i Dansk Fertilitetsselskab bød på formandsskifte og ny lægelig repræsentant i bestyrelsen. Nu forhenv. formand Elisabeth Carlsen og lægerepræsentant John Kirk takkede af efter fire gode og effektive år i bestyrelsen. Selskabets nye formand er overlæge Kathrine Birch Petersen, der til dagligt er leder af Fertilitetsklinikken på Sjællands Universitetshospital i Køge. Den nye lægerepræsentant er overlæge Mads Riiskjær, der er klinikchef og medejer af Maigaard Fertilitetsklinik i Århus. Bestyrelsen konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde d. 26. marts. Bestyrelsen består herudover af biolog Fieneke Lemmen (næstformand), John Berchtold (Bio-analytiker repr.), Line Buur Dessing (Sygepl. repr) og Merete Weber (Sekretær repr.). Vi glæder os til et spændende samarbejde de næste to år.

  Den resterende del af 2019 byder på mange spændende arrangementer inden for reproduktiv medicin og du kan få overblikket i selskabets kalender. Herudover har Dansk Fertilitetsselskab lanceret en åben Facebookside, der skal anvendes til debat, arrangementer, projekter - og nyheder indenfor det reproduktive områder, der aldrig står stille.

  Bestyrelsen DFS (Se den nye bestyrelse her)...
  LÆS MERE
 • Velkommen til Dansk Fertilitetsselskabs nye hjemmeside
  DFS har fået en tiltrængt ny hjemmeside, som vi håber vil fungere mere dynamisk end den tidligere. Der er blandt andet introduceret en kalenderfunktion, så alle så tidligt som muligt kan orienteres om kommende begivenheder og der er foretaget en opdatering af hjemmesidens indhold.

  Samtidig er hjemmesiden gjort mere sikker både af hensyn til os selv men også på grund af de skærpede krav til persondataforordningsloven.

  Alle er velkomne til at komme med gode forslag til yderligere forbedringer.

  Det kommende årsmøde på Hotel Legoland er under forberedelse, og vi håber at mange har lyst til og mulighed for at deltage. Vi vil også gerne opfordre til at gå aktivt ind i guidelinearbejdet og kommentere de igangværende guidelines, når de kommer i høring samt deltage i guidelinemødet lige før årsmødet.

  Elisabeth Carlsen, 11. jan 2019...
  LÆS MERE

MEDLEMSBREV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link.
Gå til arkiv

KONTAKT OS


Alle henvendelser angående rettelser, tilføjelser, indlæg o.l. bedes rettet til selskabets webmaster

Alle henvendelser vedr. medlemskab/kontingent bedes rettes til selskabets kasserer