LOVGIVNING

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion – link

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i
forbindelse med assisteret reproduktion – link

Bekendtgørelse om humane væv og celler – link

Vejledning om kvalitet og sikkerhed ved donation og testning af væv og celler – link

DFS Høringssvar, link til høringssvar