Forlængelser

Kære alle,

Jeg er glad for at kunne fortælle, at Danske Regioner har responderet positivt på selskabets henvendelse om forlængelse af behandling i det offentlige for kvinder, der fyldte 41 år i nedlukningsperioden:

Danske Regioner – Regioner forlænger tilbud om fertilitetsbehandling for kvinder over 41 år


Der arbejdes fortsat på en forlængelse af 5 års reglen for nedfrosne embryoner udover 1. juli 2020 samt ændring af karantæneregler for ægdonation.
Til orientering er der fremsat et borgerforslag om forlængelse af nedfrysningperioden af oocytter og embryoner:

Forlængelse af nedfrysning af befrugtede og ubefrugtede æg

På bestyrelsens vegne,
Kathrine

MEDLEMSBREV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link.
Gå til arkiv

KONTAKT OS


Alle henvendelser angående rettelser, tilføjelser, indlæg o.l. bedes rettet til selskabets webmaster

Alle henvendelser vedr. medlemskab/kontingent bedes rettes til selskabets kasserer