FERTILITY AWARENESS

Mere sundhedsfaglighed i den offentlige debat om barnløshed, forebyggelse og behandling

Dansk Fertilitetsselskab har i 2011 nedsat en arbejdsgruppe bestående af fagpersoner inden for fertilitetsområdet for at danne et forum, for at diskutere samspillet mellem fertilitet og samfund. Udgangspunktet var en konstatering af, at der blandt danskerne er en del myter, misforståelser og fordomme om behandling af ufrivilligt barnløse, og at disse dels står i vejen for mere hensigtsmæssig samfundsorganisering på området og dels er en byrde for patienterne. Arbejdsgruppen besluttede derfor at skabe bedre forståelse for fertilitetsområdet, blandt andet ved at sikre at faglige argumenter bliver hørt i den offentlige debat, og derigennem få aflivet de myter, misforståelser og fordomme, der betyder at behandling af ufrivillig barnløshed bliver mødt med urimelig skepsis i den almene befolkning.

Der er to overordnede målsætninger for arbejdsgruppen:

at skabe større forståelse for området

at forebygge infertilitet

 

Du finder mere information her

”Se eksempler på Fertility Awareness gruppens arbejde”

MEDLEMSBREV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link.
Gå til arkiv

KONTAKT OS


Alle henvendelser angående rettelser, tilføjelser, indlæg o.l. bedes rettet til selskabets webmaster

Alle henvendelser vedr. medlemskab/kontingent bedes rettes til selskabets kasserer