Arkiv for Featured News kategorien

Tak for et veloverstået årsmøde

Årsmødet i 2024 var igen en stor succes, både fagligt og socialt.

Tak til Rigshospitalet for det flotte arrangement.

Som nævnt på mødet, mangler vi nogen til at arrangere årsmødet i 2025.

Har din/jeres klinik lyst til at gribe denne fantastiske mulighed, så ret henvendelse til bestyrelsen, så vi også kan få et årsmøde i 2025.

Vh. DFS bestyrelse

Tusind tak for et veloverstået årsmøde

Antal deltagere slog alle rekorder med 370 tilmeldte, og det var så dejligt at mødes fysisk igen.

Vi glæder os allerede til 2023 hvor det bliver i Billund.

DFS bestyrelse og Herlev Fertilitetsklinik.

Ny politisk aftale ophæver 5-års grænse for nedfrysning af æg

Godt nyt for vores patienter:

Pressemeddelse fra Sundhedsministeriet den 18. oktober: Alle Folketingets partier er blevet enige om at ophæve den nuværende grænse på fem år for nedfrysning af æg i forbindelse med fertilitetsbehandling og sygdom. Det betyder, at kvinders æg fremover vil kunne opbevares nedfrosset indtil kvinden fylder 46 år, hvis de er taget ud i forbindelse med fertilitetsbehandling eller sygdom.

Læs mere her

 

 

Forlængelser

Kære alle,

Jeg er glad for at kunne fortælle, at Danske Regioner har responderet positivt på selskabets henvendelse om forlængelse af behandling i det offentlige for kvinder, der fyldte 41 år i nedlukningsperioden:

Danske Regioner – Regioner forlænger tilbud om fertilitetsbehandling for kvinder over 41 år


Der arbejdes fortsat på en forlængelse af 5 års reglen for nedfrosne embryoner udover 1. juli 2020 samt ændring af karantæneregler for ægdonation.
Til orientering er der fremsat et borgerforslag om forlængelse af nedfrysningperioden af oocytter og embryoner:

Forlængelse af nedfrysning af befrugtede og ubefrugtede æg

På bestyrelsens vegne,
Kathrine

Genåbning for fertilitetsbehandling efter nedlukning

Kære DFS-medlem,

Bestyrelsen er glade for at kunne meddele, at Danmark bliver det første land, der genåbner for fertilitetsbehandling efter nedlukning iht. anbefaling fra ESHRE og ASRM. Fertilitetsbehandling blev lukket ned af de danske klinikker på eget initiativ, før myndighederne fandt det nødvendigt med et forbud. Dette forbud var højst sandsynligt blevet en realitet grundet nedlægning af alle elektive procedurer og ikke-kritiske funktioner. De danske klinikker har fået ros for deres samfundssind og rettidig omhu i denne henseende.

Efter en tæt dialog med STPS har vi i dag modtaget udmeldingen om genåbning af alle former for fertilitetsbehandling. STPS og SST har fulgt anbefalingerne fra DFS, der blev fremsendt d. 3. april. Bestyrelsen ønsker endnu engang at takke arbejdsgruppen for indsatsen ifm. udformningen af brevet.

Grundet nedlukningen har bestyrelsen i samarbejde med STPS fået gennemført en dispensation indtil 1. juli for;

• Kvinder, der er fyldt 46 år i nedlukningsperioden
• Kvinder/par med embryoner, der er udløbet i nedlukningsperioden

Ift. kvinder, der er fyldt 41 år i nedlukningsperioden, skal der gives dispensation fra Danske Regioner.

I den kommende periode kan vi udelukkende behandle danske patienter. Vi forventer, at det i forbindelse med åbning af grænserne bliver tilladt at behandle udenlandske patienter igen (evt. efter 10. maj). Vi holder jer opdateret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DFS

COVID-19: Udmeldinger fra ESHRE og ASRM vedr. fertilitetsbehandling

Kære DFS medlem,

Det har været nogle hektiske dage for fertilitetbranchen verden over grundet COVID-19.
I weekenden kom både ESHRE og ASRM med to udmeldinger vedr. fertilitetsbehandling, hvor der ikke var konsensus.
I går kom der en ny udmelding fra ASRM, der er i overensstemmelse med ESHREs:

https://www.asrm.org/news-and-publications/patient-management-and-clinical-recommendations-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic/

https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb

  • At køre færdigt med ongoing stimulationer
  • Totalfrys og ingen transfereringer
  • Ingen nye opstarter af IVF, FER eller IUI cykli

Bekymringen går primært på at begrænse smitte med COVID-19 og ikke så meget på risiko for graviditeten.

RCOG udsendte i sidste uge en anbefaling til fagprofessionelle og gravide:
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/

Bestyrelsen i DFS er i dialog med STPS og Sundhedsstyrelsen vedr. en fælles udmelding for fertilitetsområdet. Denne afventer vi.

Det vil derfor være op til den enkelte klinik at vurdere, hvordan man forholder sig til udmeldingerne fra hhv. ESHRE og ASRM.
Grundet nedlukning af de offentlige klinikker og evt. private klinikker forsøger vi at finde en løsning (dispensation evt 3-6 måneder) for flg. patienter;

  1. kvinder i offentlig regi, der fylder 41 år under nedlukningsperioden
  2. kvinder i privat regi, der fylder 46 år under nedlukningsperioden
  3. kvinder/par med embryoner/blastocyster på frys, der udløber i nedlukningsperioden

Bestyrelsen holder sig løbende orienteret og informerer medlemmerne ved nye tiltag fra myndighederne.

Mvh

Bestyrelsen i DFS

Oplever du at dine kollegaer modtager nyhedsbreve fra DFS, men at du ikke gør, selvom du ER tilmeldt?

Så kan du prøve følgende:

Hvis du bruger Gmail: tjek den fane som hedder ”Promoveringer”. Fanen finder du lige ved siden af fanen ”Primære” som står over den seneste mail i indbakken. Hvis den ikke findes her, så tjek ”Spam” mappen.

Hvis du bruger Hotmail, Live Mail, MSN  eller Outlook: Her bør man tjekke mappen ”Junk email”.

Hvis du bruger Yahoo mail: Her bør du også tjekke ”Spam”.

Mere generelt kan man vælge at ”whitelist” eller ”safe list” emailadressen som afsender nyhedsbrevet – nemlig kassererdfs@hotmail.com. Hvis du bruger gmail, outlook eller yahoo er der her en guide til det (på engelsk): http://onlinegroups.net/blog/2014/02/25/how-to-whitelist-an-email-address/

Bruger du en anden mailudbyder bør du tjekke det respektive spam-filter her og/eller kontakte udbyderens support.

Vi håber at dette kan være behjælpeligt så alle medlemmer får mulighed for at modtage vores nyhedsbreve!

Velkommen til Dansk Fertilitetsselskab

Velkommen til Dansk Fertilitetsselskab

Det årlige årsmøde i Dansk Fertilitetsselskab bød på formandsskifte og ny lægelig repræsentant i bestyrelsen. Nu forhenv. formand Elisabeth Carlsen og lægerepræsentant John Kirk takkede af efter fire gode og effektive år i bestyrelsen. Selskabets nye formand er overlæge Kathrine Birch Petersen, der til dagligt er leder af Fertilitetsklinikken på Sjællands Universitetshospital i Køge. Den nye lægerepræsentant er overlæge Mads Riiskjær, der er klinikchef og medejer af Maigaard Fertilitetsklinik i Århus. Bestyrelsen konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde d. 26. marts. Bestyrelsen består herudover af biolog Fieneke Lemmen (næstformand), John Berchtold (Bio-analytiker repr.), Line Buur Dessing (Sygepl. repr) og Merete Weber (Sekretær repr.). Vi glæder os til et spændende samarbejde de næste to år.

Den resterende del af 2019 byder på mange spændende arrangementer inden for reproduktiv medicin og du kan få overblikket i selskabets kalender. Herudover har Dansk Fertilitetsselskab lanceret en åben Facebookside, der skal anvendes til debat, arrangementer, projekter – og nyheder indenfor det reproduktive områder, der aldrig står stille.

Bestyrelsen DFS

Velkommen til Dansk Fertilitetsselskabs nye hjemmeside

DFS har fået en tiltrængt ny hjemmeside, som vi håber vil fungere mere dynamisk end den tidligere. Der er blandt andet introduceret en kalenderfunktion, så alle så tidligt som muligt kan orienteres om kommende begivenheder og der er foretaget en opdatering af hjemmesidens indhold.

”Så vi har arbejdet i de sidste flere år med at finde ud af, hvordan vi ville gøre dette. “Ideen er at finde ud af en måde at gøre dette på med et minimum af penge here og gøre det på de laveste etiske niveauer.


Samtidig er hjemmesiden gjort mere sikker både af hensyn til os selv men også på grund af de skærpede krav til persondataforordningsloven.

Alle er velkomne til at komme med gode forslag til yderligere forbedringer.

Det kommende årsmøde på Hotel Legoland er under forberedelse, og vi håber at mange har lyst til og mulighed for at deltage. Vi vil også gerne opfordre til at gå aktivt ind i guidelinearbejdet og kommentere de igangværende guidelines, som er i høring samt deltage i guidelinemødet lige før årsmødet.

Elisabeth Carlsen, 11. jan 2019