BESTYRELSE

Telefon: 

FORMAND

Janni Vikkelsø Jeppesen

Rigshospitalet

janni.vikkelsoe.jeppesen@regionh.dk

Telefon: 41402092

 

 

 

BESTYRELSESMEDLEM,SEKRETÆR, SEKRETÆR REPRÆSENTANT

Malene Møllesøe

Aleris Hamlet Fertility

malene.mollesoe@aleris-hamlet.dk

BESTYRELSESMEDLEM, BIOANALYTIKER REPRÆSENTANT

Stine Ravn

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Køge

stine.ravn@hotmail.com

NÆSTFORMAND, LÆGE REPRÆSENTANT

Dorthe Andresen

adresse:

mail:

Telefon:

BESTYRELSESMEDLEM, SYGEPLEJERSKE REPRÆSENTANT

Anne-Dorte Øhlers

BESTYRELSESSUPPLEANTER

Lægesuppleant : Ulla Breth Knudsen

Biolog repræsentant Betina Boel Povlsen

Bioanalytikersuppleant : Habiba Ali, Fertilitetsklnikken Trianglen

Sygeplejerskesuppleant : --

mail:

Sekretærsuppleant : Merete Weber, Maigaard Fertilitetsklinik Århus

REVISORER

Steen B. Laursen, Fertilitetsklinik IVF-SYD

Helle Elbæk Olsen, Fertilitetsklinikken Skive

Revisorsupplant : Marie Louise Grøndahl, Fertilitetsklinikken Herlev Hospital

Henvendelser vedr kontingent til kassererdfs@gmail.com