LoginGlemt kodeord?
Glemt brugernavn?
Opret konto

Resultaterne for 2009 er baseret på indberetninger fra alle offentlige- såvel som private fertilitetsklinikker 

2009-ART IVF/ICSI< 40år IVF/ICSI> 40år FER(optøning) Donation ARTI alt

Påbegyndte behandlinger (n)

9.427

2.111

3.116

230

14.884

Ægudtagninger (n)

9.152

1.993

-

-

11.145

Ægoplægninger (n)

7.977

1.687

2.574

208

12.446

Kliniske graviditeter* (n)

2.659

294

523

95

3.571

Kliniske graviditeter pr. behandling

28,2 %

13,9 %

16,8 %

41,3 %

24,0 %

Kliniske graviditeter pr. ægoplægning

33,3 %

17,4 %

20,3 %

45,7 %

28,7 %

Antal fødsler**

2.234

178

387

60

2.859

Fødsler pr. behandling

23,7 %

8,4 %

12,4 %

26,1 %

19,2 %

Antal fødte børn

2.604

193

454

75

3.326

Procent flerfold

16,6 %

8,4 %

17,1 %

25,0 %

16,3 %


*Kliniske graviditeter; extra- og intrauterine graviditeter med eller uden hjertelyd.
** Antal fødsler: I alt for ART behandlet i 2009 er der 14% af de afsluttede kliniske graviditeter som er lost for follow-up. Ovenstående opgørelse er baseret på den forudsætning, at de graviditeter, der er lost for follow-up har samme abort- og flerfoldsrate, som de afsluttede graviditeter vi har kendskab til. Dette medfører, at børn født efter ART i 2009 udgør ca. 5% af fødselsårgangen.

Registrering af IUI behandlinger i 2009.
Tallene baseres på indberetninger fra 51 af de 64 klinikker/centre, som har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at udføre inseminationsbehandling.

2009-IUI IUI-H<40år IUI-H>40år IUI-D<40år IUI-D>40år I alt
Antal inseminationer 9.235 747 7.112 1.800 18.894
Forventede antal fødsler** 1.360 42 969 88 2.459
Forventede fødsler pr. insemination 14,7 % 5,6 % 13,6 % 4,9 % 13,0 %
Forventede antal fødte børn 1.558 45 1053 91 2.747
Forventede procent flerfold 12,9 % 7,1 % 8,0 % 3,4 % 10,6 %

           **Forventede antal fødsler= Afsluttede kliniske graviditeter, Kliniske intrauterine graviditeter med hjertelyd påvist ved ultralydsscanning 5 uger efter transferering/insemination, hvorefter patienten afsluttes fra klinikken med forventet fødsel. (se DFS’s retningslinier for Definitioner)
 

Det har desværre ikke været muligt at opgøre det faktiske antal fødsler efter inseminationsbehandling pga et meget stort antal lost for follow-up.
Efter ART har vi registreret, at der var 10% af de afsluttede kliniske graviditeter som endte med abort. Anvendes dette tal for IUI behandlingerne forventer vi 2213 fødsler og 2434 børn.

Der skønnes, at i alt 5760 børn er født efter behandling med ART eller IUI i 2009, hvilket svarer til ca. 9% af en fødselsårgang.